بازار سرپوشیده و مراکز خرید اراک تا اطلاع ثانوی تعطیل میشوند

وی ادامه داد: خوشبختانه مردم شهرستان اراک در روز طبیعت همکاری خوبی داشتند و اگر این همکاری در روزهای قبل صورت میگرفت، امروز شاهد نبودیم که آمار در شهر افزایش یابد و وضعیت این شهرستان قرمز شود. بحث کنترل کرونا در ایام نوروز جدی گرفته نشد فرماندار…

Latest News

Related articles