بازتاب فرمایشات رهبر معظم انقلاب در رسانه های جهان

، حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت فرارسیدن سال نو به صورت زنده و مستقیم با ملت شریف ایران سخن گفتند. مهمترین محورهای سخنان رهبر انقلاب به شرح زیر است: وقتی یک اقتصاد شکوفای پیش رونده وجود داشته باشد دیگر تحریم معنا پیدا…

Latest News

Related articles