بازدید فرمانده ستاد مقابله با کرونای تهران از مراکز درمانی ورامین

ورامین- فرمانده ستاد مقابله با کرونای تهران به طور سرزده از مراکز درمانی ورامین بازدید کرد. ، علیرضا زالی صبح یکشنبه و همزمان با اولین روز بهار از مراکز ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و بیمارستان شهید مفتح شهرستان ورامین به صورت سرزده بازدید به عمل…

Latest News

Related articles