بازدید مسافران نوروزی از تالاب بین المللی شادگان ممنوع است

امید صبری پور در گفتوگو با ، با اشاره به ممنوعیت بازدید از تالاب بین المللی و ایستگاه گردشگری صراخیه شادگان در ایام تعطیلات نوروز، اظهار کرد: این تصمیم به منظور همکاری با ستاد ملی کرونا و به منظور پیشگیری از انتقال ویروس کرونا گرفته شده است. وی، حفظ…

Latest News

Related articles