بازگشایی محور اشنویه به پیرانشهر/خسارات سیل در دست بررسی است

مام عزیزی در گفتگو با در خصوص وقوع سیلاب در این شهرستان اظهار کرد: پلهای پوش آباد و سرگیز و محور اشنویه به پیرانشهر که به دلیل شرایط بحرانی به طور موقت مسدود شده بود با تلاش تلاش راهداران و نیروهای شهرداری نالوس و همکاری مردم بازگشایی شد. وی ادامه…

Latest News

Related articles