بازگشایی مقر دیپلماتیک فلسطین در آمریکا با موانع قانونی روبروست

به نقل از رویترز، مقامات و مشاوران «سازمان آزادیبخش فلسطین» میگویند وجود قانونی که مقامات فلسطینی را طبق دادخواستهای ضدترور با محکومیت و مجازات مواجه میسازد، از اجرایی شدن طرح «جو بایدن» رئیس جمهور ایالات متحده برای بازگشایی دفتر هیأت دیپلماتیک این…

Latest News

Related articles