بازی انگلیس با موضوع «سین کیانگ» برای فشار بر چین

انگلیس در ادامه بازی های دیپلماتیک خود و فشارهای سیاسی بر کشورهای غیر همسو با لندن، قصد دارد موضوع سین کیانگ چین را در شورای امنیت مطرح کند. به نقل از الجزیره، انگلیس قصد دارد در نشست امروز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل با ارائه طرحی خواستار دسترسی…

Latest News

Related articles