باغ جهانی فین کاشان از فردا به روی گردشگران بسته است

مهدی دلاوری در گفت و گو با با اشاره به اینکه علیرغم تذکرات مداوم دانشگاه علوم پزشکی کاشان متأسفانه بازدیدکنندگان از باغ فین کاشان اهتمامی بر رعایت دستورالعملهای بهداشتی ندارند، اظهار داشت: از فردا جمعه ششم فروردین باغ جهانی فین کاشان بر روی گردشگران…

Latest News

Related articles