بالاترین سطح هشدار کرونا در ایلام به صدا درآمد

وی در ادامه ضمن ابراز نگرانی شدید از وضعیت حاصله خواستار نظارت بیشتر بر اجرای دستورالعملها شد و تاکید کرد: در این شرایط هر گونه تراکم جمعیتی به هر بهانهای اعم از مراسمات شادی و عزا، صف کالا و …ممنوع است و لازم است مجموعه دستگاههای نظارتی و قرارگاه…

Latest News

Related articles