بانکها واحدهای در تملک را فعال کنند

، آیت الله سید ابراهیم رئیسی شامگاه سه شنبه در نشست خبری در سخنانی با بیان اینکه در بررسیهایی که ما در رابطه با صنعت استان لرستان دنبال کردیم، متأسفانه با تعطیلی و نیمه تعطیلی برخی از کارخانههای این استان مواجه شدیم اظهار داشت: این به عنوان یک مسئله…

Latest News

Related articles