بحرین مدعی خنثی سازی ۲ عملیات تروریستی شد

وزارت کشور بحرین مدعی خنثی سازی ۲ عملیات تروریستی برای منفجر کردن دستگاه های خودپرداز در دو منطقه در منامه پایتخت این کشور شد. به نقل از پایگاه النشره، وزارت کشور بحرین مدعی خنثی سازی ۲ عملیات تروریستی برای منفجر کردن دستگاه های خودپرداز در مناطق…

Latest News

Related articles