بخشی از موشک اسپیس ایکس در یک مزرعه کشف شد

به نقل از اسپیس، هفته گذشته برخی از ساکنان شمال غرب آمریکا از مشاهده یک گلوله درخشان در آسمان شب خبر دادند. بحث و گمانه زنی درباره ماهیت این گلوله درخشان مرموز در شبکههای اجتماعی داغ بود. بسیاری معتقد بودند درخشش مذکور ستاره دنباله دار است. اکنون…

Latest News

Related articles