برای رویداد «تهران ۱۴۰۰» اتفاق ویژه ای در شهر رخ نداده است

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران گفت: متاسفانه امر چشم گیری از رویداد تهران ۱۴۰۰ در سطح شهر دیده نشد و عملا اتفاق ویژه ای رخ نداده است. ، علی اعطا در جلسه امروز شورای شهر در تذکر پیش از دستور خود با اشاره بر رویداد تهران ۱۴۰۰ گفت: شورای شهر پیش تر در…

Latest News

Related articles