برای مواردی چون خیانت و درآمدهای حرام اجراییه صادر نمیکنیم

، علی غلامی، در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو، اظهار کرد: عملکرد بانک در قبال بنگاهها و واحدهای تولیدی به گونه اعطای تسهیلات با سودهای مرکب یا بیش از حد مجزای مصوب از سوی بانک مرکزی است. وی با اشاره به سخنان روز گذشته مقام معظم رهبری، گفت: کلمه خیانت و…

Latest News

Related articles