«برجام» نیازی به احیا ندارد / دولت از بازگشت آمریکا ذوق زده نشود

علیرضا شیخ عطار سفیر اسبق ایران در آلمان در گفتگو با ، درباره نگاه رئیس جمهور جدید آمریکا و دولت او به «برجام» و ایران، گفت: «بایدن» با کلمات بازی میکند. برجام وجود دارد و از بین نرفته است. خروج آمریکا از برجام و عمل نکردن به تعهداتش، به منزله پایان…

Latest News

Related articles