برخوردهای چکشی به جای رفتارهای اقناعی جزء آسیب ها است

، آیت الله سید احمد خاتمی در گردهمایی رؤسای عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی سراسر کشور که با رعایت پروتکلهای بهداشتی برگزار شد، اظهار داشت: در ماه رجب توفیق زیارت حرم مطهر رضوی را یافته ایم. وی افزود: شما روحانیون عزیز مشغول انجام وظیفه در بخشی از…

Latest News

Related articles