برخورد با فروشندگان و عرضه کنندگان مرغ زنده بر عهده شهرداری هاست

مجتبی ورمقانی در گفتگو با اظهار کرد: در حال حاضر یک واحد کشتارگاه صنعتی دام در شهر سنندج و سه کشتاره نیمه صنعتی در شهرستانهای دیواندره، سقز و بانه فعال هستند. وی افزود: در شهرستانهای سروآباد، مریوان و بیجار سه کشتارگاه سنتی وجود دارد که گوشت مورد…

Latest News

Related articles