بررسی آماری شیوع کرونا در البرز

کرج – براساس آخرین اطلاعات سامانه وزارت بهداشت و درمان، وضعیت شیوع کرونا در پنج شهرستان استان البرز آبی است.

Latest News

Related articles