بررسی موانع تولید در فردوس/ واحدهای تولیدی مشاور مالیاتی بگیرند

، عباس جرجانی در جلسه رفع موانع و رونق تولید شهرستان فردوس افزود: داشتن مشاور مالیاتی برای واحدهای تولیدی ضروری است و بسیاری از مشکلاتی که گریبان گیر آنهاست با اطلاع از قوانین و مقررات دارایی رفع می شود. در این جلسه مشکلات سه واحد تولیدی شهرستان…

Latest News

Related articles