برنامهریزی بسیج اصناف برای حمایت از تولید داخلی

، بهروز حصاری ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از پیشکسوتان انقلاب استان البرز در سالن شهدای اتاق اصناف برگزار شد، در خصوص نزدیکی به روز ۲۲ بهمن ماه گفت: عظمت انقلاب بیش از اینهاست و امیدواریم شما که در سنگر انقلاب حضور دارید، ادامهدهنده راه انقلاب و شهدا…

Latest News

Related articles