برنامه آماده سازی تیم ملی فوتسال مشخص شد/ رایزنی با برزیل و ژاپن

، فوتسال قاره آسیا و به دنبال آن کشورهای این قاره از جمله ایران، یک سال عجیب و غریب را پشت سر گذاشت. تعویق مداوم مسابقات قهرمانی آسیا و تغییر میزبان این بازیها از ترکمنستان به کویت در نهایت به لغو قطعی این مسابقات منجر شد؛ آن هم در دورهای که رقابتهای…

Latest News

Related articles