برنامه ایران برای ساخت «ماهگرد» و «منظومه ماهواره ای»

گروه دانش و فناوری؛ معصومه بخشی پور: ۱۴ بهمن ماه روز ملی فناوری فضایی است چرا که ایران موفق به پرتاب نخستین ماهواره با نام «امید» به فضا شده است. همزمانی این روز با دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی، بار دیگر یادآور تلاش بیش از ۴۰ ساله دانشمندان…

Latest News

Related articles