برنامه رقابتهای گزینشی کشتی المپیک اعلام شد

به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، رقابتهای گزینشی المپیک در قاره آسیا برای مشخص شدن ۳۶ سهمیه کشتی فرنگی، زنان و آزاد روزهای ۲۰ تا ۲۲ فروردین ماه در شهر آلماتی قزاقستان برگزار میشود. برنامه این مسابقات به شرح زیر است: پنج شنبه ۱۹ فروردین:ساعت ۱۷…

Latest News

Related articles