برپایی نمایشگاه «۱۰ اثر» در موزه هنرهای معاصر صنعتی کرمان

نمایشگاه «۱۰ اثر» شامل آثار خارجی اهدایی به موزه هنرهای معاصر کرمان ۲۰ بهمن در محل این موزه برگزار می شود. ، مراسم رونمایی از آثار خارجی اهدایی به موزه هنرهای معاصر کرمان در قالب نمایشگاه «۱۰ اثر» ۲۰ بهمن در محل موزه هنرهای معاصر کرمان برگزار میشود…

Latest News

Related articles