برگزاری بیش از ۱۴ برنامه به مناسبت دهه فجر در خرمشهر

هادی آبیار در گفتوگو با اظهار کرد: در دهه فجر امسال قرار است با مشارکت نهادهایی همچون سازمان منطقه آزاد اروند و شهرداری خرمشهر برنامههای متنوعی در حوزه فرهنگ و هنر اجرایی شود. سرپرست اداره ارشاد خرمشهر به برشماری این برنامهها پرداخت و گفت: بخش عمده…

Latest News

Related articles