برگزاری دیدار ماشین سازی با سایپا در هالهای از ابهام است

تبریز- تمرینات تیم ماشینسازی تبریز از امروز تعطیل شده و برگزاری دیدار ماشین سازی با سایپا در هالهای از ابهام است. ، بعد از اعلام باشگاه ماشینسازی مبنی بر پایان فعالیتهای این باشگاه، تمرینات تیم ماشین سازی که در لیگ برتر فوتبال حضور دارد، تا مشخص شدن…

Latest News

Related articles