برگزاری مانور فرهنگی در شهرستان بهار

حجتالاسلام محمد جمشیدی در گفت و گو با از برگزاری مجمع یکروزه امامان روستا، هیئتهای مذهبی، امامان محله و کارگروه قرآنی با حضور مسئولان استانی در مدرسه حجاب شهرستان بهار خبر داد. رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بهار خاطرنشان کرد: این مجمع برای اولین…

Latest News

Related articles