برگزاری مجدد نماز جمعه در مسجد امام علی(ع) مرکز اسلامی هامبورگ

مراسم نماز جمعه با ظرفیت ۵۰ نفر و با ثبت نام اینترنتی و رعایت پروتکلهای بهداشتی در مسجد امام علی(ع) مرکز اسلامی هامبورگ برگزار شد. ، نماز جماعت با رعایت پروتکلهای بهداشتی در مسجد امام علی مرکز اسلامی هامبورگ برگزار شد. توجه به محدودیتهایی که به…

Latest News

Related articles