برگزاری مسابقات جهانی شمشیربازی و ابهام در اعزام نمایندگان ایران

، فدراسیون جهانی شمشیربازی که به دلیل پاندمی مجبور به لغو بسیاری از رویدادهای تقویم ۲۰۲۰ خود و از جمله برخی از مسابقات گزینشی المپیک شد، برگزاری این رویدادها در سال جاری میلادی را مصوب کرده تا تکلیف سهمیههای باقی مانده المپیک توکیو و صاحب آنها را…

Latest News

Related articles