برگزاری نخستین دادگاه اعضای سابق گروهک تروریستی منافقین خلق

به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، اولین دادگاه رسیدگی به دادخواست ۴۲ نفر از اعضای سابق گروهک و فرقه تروریستی منافقین به سرکردگی مریم و مسعود رجوی و جمعی از اعضای کادر ارشد این گروهک در حال برگزاری است. بر اساس این خبر دادگاه در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی…

Latest News

Related articles