برگزاری ۳۵ آزمون سراسری در سایه تعویق های کرونایی

در مجموع تعداد ۵ آزمون در حوزه وزارت علوم برگزار میشود. مهمترین آزمون کشوری، کنکور سراسری است که در تیرماه ۱۴۰۰ در چهار روز برگزار میشود. تقویم آزمونهای کشوری در سال ۱۴۰۰ ردیف نام آزمون تاریخ برگزاری تاریخ ثبت نام تعداد داوطلب توضیحات ۱ *آزمون…

Latest News

Related articles