برگزاری ۶۲ کلاس قرآنی در رشتههای حفظ و قرائت در زمستان ۱۳۹۹

، در رشته قرائت در زمستان سال گذشته ۱۶ کلاس با حضور ۱۶۳ فراگیر شامل ۸۷ نفر کودک و نوجوان، ۷۶ نفر جوان و در رشته حفظ نیز ۴۶ کلاس با ۲۸۱ فراگیر شامل ۱۰۶ نفر کودک و نوجوان و ۲۲۷ نفر فراگیر جوان برگزار شد و با اتمام این کلاسهای قرآنی به فراگیرانی که در…

Latest News

Related articles