بزرگترین بازار کربن جهان در چین آغاز به کار کرد

به نقل از راشاتودی، بزرگترین بازار آلایندگی کربن در چین آغاز به کار کرد که این میتواند مهمترین گام برای دستیابی این کشور به اهداف آبوهوایی آن باشد. چین که ۲۸ درصد از کل گازهای گلخانهای جهان را تولید میکند حالا اولین کشوری است که بازاری ملی برای…

Latest News

Related articles