بلیت اتوبوس به قیمت قبل از عید بازمیگردد/ تعلیق راننده پرحاشیه

داریوش باقرجوان در گفت وگو با درباره سفرهای نوروزی ۱۴۰۰ اظهار داشت: سفرهای جادهای امسال با حمل و نقل عمومی، با سالهای قبل هیچ شباهتی ندارد چون تأکید بر عدم سفر بود سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای هم بنا بر تأکید ستاد ملی مقابله با ، بر همین موضوع…

Latest News

Related articles