بمباران شدید دهوک از سوی جنگنده های اف۱۶ ترکیه

منابع عراقی از بمباران شدید دهوک از سوی جنگنده های اف ۱۶ ترکیه خبر دادند.

Latest News

Related articles