به دلیل نبود نگاه بلند مدت در شهر در دوره بعدی شورا ثبت نام نکردم

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: یکی از دلایلی که باعث شد بنده برای دوره بعد انتخابات شورای شهر ثبت نام نکنم، این بود که نگاه بلند مدت در مدیریت شهری وجود ندارد. ، ناهید خداکرمی در واکنش به گزارش معاون امور فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران درباره اقدامات…

Latest News

Related articles