به موج چهارم کرونا نزدیک می شویم!

بازگشایی دوباره سیستم حمل و نقل و عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی، روند شیوع بیماری کرونا را به صورت قابل توجهی افزایش خواهد داد. در ساعات پیک رفت و آمد قطار شهری مشهد شلوغ است؛ با توجه به بازگشت اخطارها برای موج بعدی ویروس، در صورت عدم رعایت موارد…

Latest News

Related articles