بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری اصفهان ۸ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان تعیین شد

، قدرتالله نوروزی صبح یکشنبه که برای تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۰ در یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان حضور یافت با بیان اینکه همواره در تدوین بودجه دغدغه شهروندان و اعضای شورای شهر مورد توجه بوده است، اظهار داشت: بودجه ۱۴۰۰ با توجه…

Latest News

Related articles