بیخانمان ها در میان آوار مصیبت

، رسالت نوشت: این روزها در آستانه فرارسیدن بهار و درست هنگامی که گونه جهش یافته انگلیسی، ناجوانمردانه جان میگیرد، «سی سختی» ها در شرایط دشواری روزگار میگذرانند. این شهر با جمعیت نزدیک به ۸ هزار نفر به خاطر زلزله ۵.۶ ریشتری شامگاه چهارشنبه ۲۹ بهمن ۹۹،…

Latest News

Related articles