بیست و پنجمین المپیاد علمی دانشجویی کشور اول اسفند برگزار می شود

فاطمه زرین آمیزی در گفتگو با افزود: بیست و پنجمین المپیاد علمی دانشجویی کشور اول اسفند سال ۱۳۹۹ در ۱۰ دانشگاه کشور برگزار میشود. وی افزود: کارت ورود به جلسه بیست و پنجمین المپیاد علمی دانشجویی کشور از روز سه شنبه ۲۸ بهمن در سایت سازمان سنجش قابل…

Latest News

Related articles