بیشترین آمار جذب دانشجو در تاریخ دانشگاه سوره

، محمد حسین ساعی رئیس دانشگاه سوره در پیامی عید نوروز را به خانواده دانشگاه سوره تبریک گفت و دستاوردهای این دانشگاه را در دوران پاندمی در سال ۱۳۹۹ برشمرد. وی در این پیام یادآور شد: سال ۱۳۹۹ با همه دشواریها و خوشیها، با همه غمها و شادیها و همه عُسر و…

Latest News

Related articles