بیش از۲۰۰۰۰ نفر درکرمانشاه از سهمیه سوخت مرزنشینان برخوردار هستند

، حسین خوش اقبال بعد از ظهر امروز در جلسه ویژه با بخشداران روستاهای مرزنشین اظهار کرد: بخشداران روستاهای مرزی باید هر چه سریعتر نسبت به تکمیل و رفع اشکالات لیست مرزنشینان برای دریافت سهمیه سوخت مرزنشینی اقدام کنند. وی افزود: بیش از بیست هزار نفر از…

Latest News

Related articles