بیمارستان ۵۳۱ تختخوابی بندرعباس سال ۱۴۰۰ افتتاح می شود

بندرعباس – استاندار هرمزگان گفت: بیمارستان ۵۳۱ تختخوابی بندرعباس سال ۱۴۰۰ افتتاح می شود.

Latest News

Related articles