بیمه تامین اجتماعی رایگان برای هنرمندان صنایع دستی در روستاها

، محمد امید شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران در یاسوج افزود: در این طرح، یک و نیم میلیون روستایی بیمه تأمین اجتماعی رایگان میشوند. وی بیان داشت: هزینه بیمه تأمین اجتماعی این افراد را دولت به صورت صد درصد پرداخت میکند. امید افزود: همچنین بر اساس…

Latest News

Related articles