«بینمکی» دغدغه همه کمدینهاست/چالش مهمانانی که پایه شوخی نیستند!

حامد آهنگی که این شبها برنامه « شوتبال» با اجرای وی از شبکه نسیم روی آنتن میرود درباره نوروز امسال و خانه نشینی مردم به بیان کرد: در نوروز امسال خیلی بیشتر باید رعایت کنیم چون خیلی از خانوادهها عزیزانشان را از دست دادهاند. شاید نوروز سال گذشته، هنوز…

Latest News

Related articles