بین ۲ تا ۳ هفته پروازهای خارجی به تهران متوقف شود

، انوشیروان محسنی بندپی عصر دوشنبه در جلسه ستاد کرونای استان تهران که با حضور علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کلانشهر تهران در استانداری برگزار شد اظهار داشت: باید شرایطی فراهم کنیم که هیچ زمانی فکر نکنیم به نقطه مطلوب در مدیریت رسیده ایم و از…

Latest News

Related articles