تاثیرگذاری واکسن آسترازنکا برای شاخه آفریقایی کرونا محدود است

طبق گزارشی جدید واکسن کووید۱۹ که آسترازنکا و آکسفورد توسعه دادند نسبت به جهش ویروس کرونا در آفریقای جنوبی تاثیرگذاری محدودی دارد.

Latest News

Related articles