تاثیر دانه «چیا» در بهبود سلامت و کاهش علائم پیری

، تیم تحقیق دانشگاه پردو آمریکا موفق به ایجاد روشی برای تفکیک موسیلاژ (عصاره) از دانه چیا شدند. موسیلاژ مادهای غلیظ و چسبناک است که دانههای چیا را احاطه کرده و میتواند فرآوری دانهها را برای استفادههای غذایی یا دارویی، بسیار دشوار یا تقریباً غیرممکن…

Latest News

Related articles