تامین ۵۰۰ هزار میلیارد تومان منابع از بورس در سال جاری

، فرهاد دژپسند عصر امروز در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: در نخستین جلسه شورای گفتگو که حضور پیدا کردم اعلام کردم باید امسال هزار هزار میلیارد تومان تأمین مالی در اقتصاد داشته باشیم که امروز با افتخار میگویم که در ۱۰ ماهه اول امسال…

Latest News

Related articles