تایید صلاحیت مهدوی کیا، کریمی و عزیزی خادم/ حذف حیدر بهاروند

، انتخابات فدراسیون فوتبال برای انتخاب رئیس و اعضای هیات رئیسه این فدراسیون روز ۱۰ اسفند ماه برگزار خواهد شد تا تکلیف تیم مدیریتی فوتبال برای چهار سال آینده مشخص شود. بر همین اساس فدراسیون فوتبال اسامی افراد تایید صلاحیت شده برای حضور در این…

Latest News

Related articles